Badania w Instytucie Laue-Langevin

Waldemar Urban

Instytut Laue-Langevin w Grenoble (Francja) to międzynarodowy instytut założony w 1967 roku przez Wielką Brytanię, Niemcy i Francję. Obecnie towrzy go 14 państw członkowskich w tym Polska.

ILL

Instytut posiada reaktor badawczy o mocy 50 MW spalający pluton z rosyjskich pocisków jądrowych. Wytwarzana jest najintesynwniejsza wiązka neutronów (ok. 1014/cm2s). Dzięki niej m.in. możliwe jest badanie własności jąder powstających w trakcie wybuchu Supernowej II (strumień neutronów ok. 1021/cm2s), co pozwala wyjaśnić powstawanie pierwiastków we Wszechświecie.

ILL

Zakład Spektroskopii Jądrowej od wielu lat prowadzi takie badania. Oferujemy tematy prac magisterskich i doktorskich prowadzonych w ILL pod opieką pracowników ZSJ we współpracy z Uniwersytetem J. Fouriera w Grenoble z bardzo korzystnym programem stypendialnym. Prace prowadzone są na wysokim poziomie naukowym, publikowane w międzynarodowych czasopismach.

Więcej informacji o ILL www.ill.fr