Specjalizacja w Zakładzie Spektroskopii Jądrowej

Co robimy i dlaczego?

Dziedziną naszych badań jest doświadczalna fizyka jądra atomowego. Nasze badania mają charakter podstawowy. Staramy się zrozumieć otaczającą nas materię. Chcemy wyjaśnić wiele fundamentalnych zagadnień, np. jaki jest wiek Wszechświata, jak powstały pierwiastki w Kosmosie, jakie są granice świata nuklidów, czy mogą istnieć trwałe pierwiastki superciężkie?

Mapa nuklidów

Wytwarzamy i badamy jądra atomowe, które nie występują w warunkach naturalnych. Poznajemy ich budowę i własności badając przemiany zachodzące między ich stanami i promieniowanie jądrowe emitowane w trakcie tych przemian.

Nasza dziedzina ma też spore znaczenie praktyczne. Znajduje zastosowanie w medycynie, archeologii, geologii, technologii materiałów i w innych działach nauki i techniki.

Gdzie?

Eksperymenty przeprowadzamy w wiodących laboratoriach na świecie jak CERN w Szwajcarii, GSI Darmstadt w Niemczech czy Oak Ridge i NSCL/MSU w USA. Wykorzystujemy także cyklotron Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie.

Cykoltron Warszawski

Jak?

Obiekty naszych badań wytwarzamy w reakcjach jądrowych przy użyciu wiązek ciężkich jonów przyśpieszanych nawet do energii relatywistycznych. Stosujemy też wiązki jonów radioaktywnych. Do rejestracji promieniowania wykorzystujemy najnowocześniejsze układy detektorów. Należymy do pionierów wprowadzania do pomiarów jądrowych nowoczesnej elektroniki cyfrowej.

Na przykład?

Ważnym i ciekawym wynikiem jaki uzyskaliśmy niedawno jest odkrycie i zbadanie promieniotwórczości dwuprotonowej dla nuklidu 45Fe.

Rozpad dwuprotonowy