Zajęcia wymagane i sugerowane przy przyjęciu na specjalizację

Wymagania wspólne dla wszystkich specjalizacji

90 godzin z grupy przedmiotów

Zajęcia wymagane przy przyjęciu na specjalizację Spektroskopia Jądrowa

Zajęcia sugerowane przy przyjęciu na specjalizację Spektroskopia Jądrowa