Komora OTPC

Zenon Janas, Marek Pfützner, Marek Karny, Krzysztof Miernik

Komora dryfowa z odczytem optycznym - Optical Time Projection Chamber – to zupełnie nowy typ detektora, zaprojektowany i zbudowany we współpracy Zakładu Spektroskopii Jądrowej i Zakładu Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych. Jest to jedyny, w skali światowej, nowoczesny detektor umożliwiający wykonywanie fotografii rozpadów jądrowych.

Komora OTPC

Został skonstruowany z myślą o pomiarach promieniotwórczości dwuprotonowej nuklidu 45Fe, ale jego unikatowe możliwości mogą być wykorzystane w wielu innych eksperymentach badających egzotyczne izotopy i rzadkie typy rozpadów.

Detektor OTPC

Główną część detektora stanowi szczelna komora wypełniona mieszanką gazową pod ciśnieniem atmosferycznym. Komora jest podzielona elektrodami siatkowymi na sekcje spełniające różne role. Badane nuklidy zatrzymywane są w górnej części komory. Emitowane w rozpadach naładowane cząstki (na przykład protony) jonizują gaz. Dzięki przyłożonemu polu elektrycznemu, elektrony z pierwotnej jonizacji dryfują w kierunku sekcji wzmacniających. Wzbudzane przez elektrony cząstki gazu emitują fotony ultrafioletowe. Po pochłonięciu przez specjalną folię, fotony są reemitowane jako fotony światła widzialnego.

Komora OTPC

Znajdująca się w dolnej części detektora kamera cyfrowa CCD oraz fotopowielacz wykonują zdjęcie emitowanego światła, które niesie informację o torach cząstek. Kamera CCD rejestruje rzut śladów na płaszczyznę czujnika, natomiast informacja o położeniu w trzecim wymiarze jest rejestrowana przez fotopowielacz. Dzięki połączeniu tych informacji możliwa jest pełna, trójwymiarowa rekonstrukcja rejestrowanych rozpadów.

Komora OTPC

Na powyższym zdjęciu: w komorze zatrzymano jądro 12N (długi ślad), po upływie kilku milisekund jądro to uległo przemianie β+, a powstałe wzbudzone jądro 12C rozpadło się na trzy cząstki α (krótkie ślady).

Komora została użyta w eksperymencie badającym promieniotwórczość dwuprotonową jądra 45Fe. Dzięki niej po raz pierwszy udało się pomierzyć korelacje kątowe i energetyczne pomiędzy emitowanymi w rozpadzie protonami. W tym samym eksperymencie zarejestrowano 4 przypadki nowego typu rozpadu – emisji trzech protonów po rozpadzie β+. Fotografie i ilustracje dotyczące tego eksperymentu można zobaczyć w dziale promieniotwórczość dwuprotonowa.

W niedalekiej przyszłości komora zostanie zastosowana w eksperymentach badających promieniotwórczość dwuprotonową innych nuklidów (np. 48Ni, 54Zn) oraz emisję cząstek po rozpadzie β.