Seminaria:

Data wygłoszeniaPrelegentTytułPlik(PDF)
2014-01-16 prof. Krzysztof Rykaczewski (ORNL)"Synteza najcięższych jąder atomowych"(4.38 MB)
2013-06-06 prof. Waldemar Urban (IFD UW)"Deformacja jądrowa w pobliżu 78Ni."-
2013-05-16 prof. Jacek Dobaczewski (IFT UW)"Oddziaływania efektywne niezależne od gęstości."(4.64 MB)
2013-05-09 prof. Witold Nazarewicz (UT, ORNL-Oak Ridge, IFT UW)"Jądro atomowe jako kwantowy układ otwarty."-
2013-04-04 mgr. A. Fijałkowska (IFD UW)"Badanie przemiany beta produktów rozszczepienia z wykorzystaniem spektrometru pełnej absorpcji."-
2013-03-07 dr Stefan Lalkovski, University of Sofia "St. Kliment Ohridski""Isomeric decays in mass-separated neutron-rich silver nuclei."-
2013-02-28 prof. Kirby W. Kemper (Florida State University)"Recent Nuclear Physics Planning in the US and Some New Projects."-
2013-02-21 dr C. Mazzocchi (IFD UW)"Beta decay studies of the most neutron-rich Ga, Ge and As isotopes at LeRIBSS (HRIBF, ORNL. "-
2012-12-13 dr hab. Alicja Chruścińska (UMK)"Datowanie luminescencyjne"(9.00 MB)
2012-12-06 dr Łukasz Świderski (NCBJ)"Scyntylatory do detekcji neutronów."(2.18 MB)
2012-11-22 dr Katarzyna Grzelak (IFD UW)"Oscylacje neutrin - najnowsze wyniki."(4.99 MB)
2012-11-15 dr Krzysztof Wiśniewski (IFD UW)"Klasteryzacja cząstek dziwnych w gęstej materii jądrowej"-
2012-10-25 mgr K. Siegień-Iwaniuk"Prawdopodobieństwo jonizacji 6He+ w rozpadzie beta-."-
2012-10-18 dr Artur Kalinowski, IFD UW"Obserwacja kandydata na bozon Higgsa przez eksperymenty ATLAS i CMS."-
2012-10-11 prof. Michał Ostrowski (Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Jagielloński)"Wszechświat w TeV'owym promieniowaniu gamma."-
2012-10-04 prof. Paweł Moskal (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński)"Badanie symetrii dyskretnych w rozpadach mezonów za pomocą detektorów WASA oraz KLOE. "-
2012-04-19 dr Piotr Bednarczyk (IFJ PAN - Kraków)"Badania eksperymentalne kolektywnej struktury nuklidów z pobliża jąder magicznych - 40Ca i 56Ni"(10.21 MB)
2012-04-12 dr Marcin Palacz (ŚLCJ- Warszawa)"Wzbudzenia rdzenia N=Z=50 badane w jądrze 96Pd"-
2012-03-29 dr Leszek Próchniak (UMCS – Lublin)"Kolektywne stany kwadrupolowe w teorii średniego pola"(2.36 MB)
2012-03-22 prof. Jacek Dobaczewski (IFT UW)"Rotational and vibrational states in heavy nuclei described within the energy density functional methods"(4.05 MB)
2012-03-15 prof. Helena Białkowska (NCBJ-Świerk)"Zderzenia jąder ołowiu w akceleratorze LHC."-
2012-03-08 Dr Cédric Simenel (CEA - Saclay, Francja)"Descriptions of (multi-)nucleon transfer reactions with quantum microscopic approaches."-
2012-03-01 Prof. Ismael Martel (University of Huelva, Hiszpania)"The Linac Research Facility at the University of Huelva (Spain) "-
2012-02-22 Dr. Roland Kotte (FZ Rossendorf)"Strangeness and Femtoscopy Results with HADES"-
2012-02-16 prof. Grzegorz Wrochna"Narodowe Centrum Badań Jądrowych – powstanie i plany rozwoju "-
2012-01-19 prof. Jerzy Bartke (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)"Maria Skłodowska-Curie w filatelistyce, numizmatyce i medalierstwie"(10.50 MB)
2012-01-12 prof. Hans O.U. Fynbo (Aarhus University, Denmark)"Cluster structure and 3α decay of 12C studied by β-decay and γ-decay"-
2011-12-19 prof. Witold Nazarewicz (Dep. of Phys. & Astr. Univ. of Tennessee, "Zawartość informacyjna nowej obserwabli."(2.66 MB)
2011-12-01 dr Agnieszka Korgul (IFD UW)"Nowe informacje spektroskopowe o rozpadach β oraz βn nuklidów z okolicy podwójnie magicznego jądra 78Ni."-
2011-11-24 dr Jan Kurpeta"Stany izomeryczne w neutrono-nadmiarowych fragmentach rozszczepienia o masach w pobliżu A=110 "-
2011-11-17 dr Olaf Hartmann, Austrian Academy of Sciences, Vienna"Strangeness Physics with FOPI at GSI-SIS"(2.62 MB)
2011-11-10 dr hab. Zygmunt Patyk (NCBJ)"Jądrowy wychwyt elektronu w jonach wodoro-, helo- i lito-podobnych "(3.59 MB)
2011-11-03 prof. Krzysztof Rusek (ŚLCJ)"Fizyka jądrowa i jej medyczne zastosowania w ŚLCJ UW "(5.15 MB)
2011-10-27 dr hab. Marek Karny"Rozpad beta 100Sn"-
2011-10-20 dr Katarzyna Grzelak (IFD UW)"Pomiary prędkości neutrin."(7.28 MB)
2011-10-13 dr Chiara Mazzocchi, IFD UW"Alpha-decay in the neighbourhood of 100Sn, an overview on recent results"(8.81 MB)
2011-10-06 dr Marcin Konecki (IFD UW)"Fizyka zderzeń proton-proton przy wielkich energiach – ostatnie wyniki eksperymentów ATLAS i CMS"(5.21 MB)
2011-05-19 Marcin Pomorski (IFD UW)"Spektroskopia 48Ni - pierwsze wrażenia z eksperymentu w NSCL"-
2011-05-12 dr Krzysztof Piasecki (IFD UW)"Global dynamics and strangeness production in heavy-ion collisions at 1-2 A·GeV with FOPI "(2.72 MB)
2011-05-05 dr Ivan Mukha (GSI-Darmstadt)"Proton and two-proton decays in-flight studied by tracking technique. "(5.38 MB)
2011-04-28 Łukasz Wieteska (Zakład Biochemii Med., Uniw. Medyczny w Łodzi)"Znaczenie promieniowania tła dla reakcji komórki na uszkodzenia DNA. "(2.78 MB)
2011-04-21 prof. K. Siwek-Wilczyńska (IFD UW) "Modelowanie reakcji syntezy jąder superciężkich."(4.85 MB)
2011-04-14 dr hab. Nicholas Keeley (IPJ)"Nuclear structure influences on near-barrier elastic scattering "-
2011-04-07 prof. Jacek Dobaczewski"Stany jąder ciężkich jako laboratorium badania procesów fundamentalnych."(3.87 MB)
2011-03-31 dr Alessandro Pastore (Institut de Physique Nucléaire de Lyon)"Nuclear response for the Skyrme functional with zero-range tensor terms."(4.40 MB)
2011-03-24 dr Marcin Palacz (ŚLCJ UW)"Neutron-proton interaction in 92Pd."(3.50 MB)
2011-03-17 dr Dimitar Tarpanov (Inst. for Nucl. Res. and Nucl. Energy, Bulgarian Academy of Science, IFT UW)"Nuclear structure calculations in large domain of energy excitations. "(5.05 MB)
2011-03-10 dr Przemysław Olbratrowski (IFT UW)"Szkolenie polskich edukatorów energetyki jądrowej we Francji. "(4.22 MB)
2011-03-03 prof. Stanisław G. Rohoziński ( IFT UW )"Symptomy chiralności w układach rdzeń-cząstka-dziura. "(1.16 MB)
2011-02-24 prof. S. Wycech (IPJ Warszawa)"Barionium a fizyka FAIR."(0.34 MB)
2011-02-17 dr Patrick Decowski (NIKHEF, Amsterdam, Netherlands)"Measuring neutrino properties and geoneutrinos with KamLAND. "(11.67 MB)
2011-01-20 prof. Wojciech Satuła (IFT UW)"Isospin mixing and isospin-symmetry-breaking corrections to the superallowed beta decay."(5.49 MB)
2011-01-13 prof. Marek Lewitowicz (GANIL, Francja)"Physics opportunities and status of the SPIRAL 2 Project"(9.27 MB)
2010-12-16 dr Elżbieta Stephan (Uniwersytet Śląski, Katowice)"Obserwable polaryzacyjne w zderzeniach deuteronu z protonem."(8.13 MB)
2010-12-09 dr Michał Warda (UMCS, Lublin)"Mikroskopowy opis emisji klastrów z jąder aktynowców."-
2010-12-02 prof. Piotr Magierski (Politechnika Warszawska)"Egzotyczne aspekty nadprzewodnictwa w układach fermionów. "(4.82 MB)
2010-11-25 mgr Antoni Aduszkiewicz (IFD UW)"Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej w eksperymencie NA61/SHINE "(3.95 MB)
2010-11-18 prof. Krzysztof Doroba (IFD UW)"CMS@LHC "(3.50 MB)
2010-11-04 dr Jan Kurpeta (IFD UW)"Spektroskopia egzotycznych, neutrono-nadmiarowych jąder o A≈115 za pułapką Penning'a. "(5.75 MB)
2010-10-28 prof. V.V. Nesvizhevsky, (Institut Laue-Langevin, Grenoble, Francja)"Gravitational and centrifugal quantum states of neutrons "(11.81 MB)
2010-10-21 dr Chiara Mazzocchi, IFD UW"How the Sun shines: an underground point of view."(6.16 MB)
2010-10-14 prof. Piotr Piecuch (Department of Chemistry, MSU, USA)"Coupled-Cluster Theory: From Quantum Chemistry to Applications in Nuclear Physics"(5.15 MB)
2010-10-07 prof. Jan Tõke "Dyskretny urok termodynamiki statystycznej jąder atomowych. "(0.47 MB)
2010-06-02 prof. Tomasz Giebułtowicz"Badania i kształcenie w dziedzinie energetyki i technologii jądrowej w Oregon State University "(3.06 MB)
2010-05-26 dr Wojciech Gawlikowicz (ŚLCJ UW)"Dynamiczna emisja fragmentów w zderzeniach ciężkojonowych"(1.24 MB)
2010-05-19 mgr Paweł Przegrodzki (IPJ)"Badania tła do sygnału oscylacji neutrin poszukiwanego w eksperymencie T2K (Tokai2Kamioka)"(3.94 MB)
2010-05-12 prof. Amnon Marinov (Jerusalem University, Izrael)"High spin super- and hyperdeformed isomeric states and long-lived superheavy elements"(6.55 MB)
2010-04-28 prof.dr hab. Jacek Dobaczewski (IFT)"Nowe idee w jądrowych zastosowaniach metody funkcjonału gęstości"(5.11 MB)
2010-04-23 prof.dr hab. Marek Demiański"Gwiazdy neutronowe z perspektywy Jabłonnej"(3.86 MB)
2010-04-21 prof. dr hab. Andrzej Góźdź (UMCS Lublin)"Dyskretne symetrie wewnętrzne w jądrach atomowych"(0.70 MB)
2010-04-14 prof. Marek Olechowski (IFT UW)"Ciemna materia - przegląd wyników doświadczalnych i modeli teoretycznych"(3.68 MB)
2010-03-31 mgr Michał Rafalski (IFT)"Symetria izobaryczna w jądrach atomowych"(1.35 MB)
2010-03-26 prof. Yoshitaka Fujita (Osaka University)"Gamow-Teller transitions: vivid nuclear weak process in the Universe"(3.01 MB)
2010-03-24 dr Julian Srebrny (ŚLCJ UW)"Izomer K w 132Ce. Wpływ nieosiowego kształtu jądra na osłabienie czystości liczby kwantowej K. Dowód eksperymentalny?"(0.74 MB)
2010-03-17 dr Michał Kowal ( Zakład Fizyki Teoretycznej IPJ)"Niskoleżące stany wibracyjne o ujemnej parzystości w aktynowcach. I, II, III(?) minima."(1.27 MB)
2010-03-10 prof. Steven W. Yates (University of Kentucky/TRIUMF)"Probing Nuclear Structure with Fast Neutrons"(2.98 MB)
2010-03-05 prof.dr hab. Krzysztof Rusek (ŚLCJ UW)"Środowiskowe - Narodowym? Teraźniejszość i przyszłość ŚLCJ UW"(6.52 MB)
2010-02-24 dr Ernest Grodner (ZFJA IFD)"Pierwsza obserwacja kompletu reguł wyboru przejść gamma w pasmach chiralnych - 126Cs"(2.05 MB)
2010-02-17 prof.dr hab. Waldemar Urban (IFD UW, ILL Grenoble)"Test symetrii tetrahedralnej w 156Gd "-
2010-01-20 dr hab. Ernest Piasecki (ŚLCJ UW)"Rozkłady wysokości barier: pytania i odpowiedzi"(5.62 MB)
2010-01-13 dr Ernest Grodner (ZFJA IFD)"Weryfikacja hipotezy udziału kolektywnych bozonów w rozpadzie beta 62Ga --> 62Ge"(1.91 MB)
2010-01-06 mgr Marcin Pomorski (ZSJ IFD)"Przemiana beta 43Cr"(2.36 MB)
2009-12-16 Prof. Dr. Hans Geissel (GSI Darmstadt)"Present and Future Experiments with Exotic Nuclei at GSI"-
2009-12-11 prof.dr hab. Witold Nazarewicz (IFT UW, Univ. of Tennessee, ORNL (USA)"Teoretyczny opis wzbudzonych jąder atomowych:
1. Powracające nadprzewodnictwo w stanach wysokospinowych,
2. Izentropowe ścieżki do rozszczepienia jąder złożonych"
(7.27 MB)
2009-12-02 dr Jan Kurpeta (ZSJ IFD)"Pułapki jonowe w spektroskopii gamma i w monitorowaniu środowiska"(11.38 MB)
2009-11-27 prof. dr hab. Kazimierz Bodek (Instytut Fizyki UJ, Kraków)"Test niezmienniczości Lorentza przy pomocy ultrazimnych neutronów"(3.81 MB)
2009-11-23 dr Leonid Grigorenko (JINR, Dubna, Rosja)"Fragment separator ACCULINNA-2 project"-
2009-11-18 prof. Marek Pfützner"Wrażenia z konferencji: "Radioactive Nuclear Beams" (RNB8) i "Collective Motions in Nuclei (COMEX3)" "(9.22 MB)
2009-11-04 prof. Józef Andrzejewski (Uniwersytet Łódzki)"Współpraca n-TOF - osiągnięcia i plany na przyszłość"(1.90 MB)
2009-10-28 mgr Sławomir Mianowski (ZSJ IFD)"Badanie rozpadu beta 8He przy użyciu detektora OTPC"(1.71 MB)
2009-10-21 dr Przemysław Olbratowski (IFT)"W poszukiwaniu jądrowego funkcjonału gęstości"(0.60 MB)
2009-10-16 dr hab. Tomasz Matulewicz, prof.UW"Kierunek FAIR, przystanek Mazury"(7.28 MB)
2009-10-07 dr hab. Zygmunt Patyk"Oddziaływanie proton-neutron w jądrze atomowym "(2.11 MB)
2009-06-03 prof.dr hab. Aleksander Bilewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)"Własności chemiczne transaktynowców"-
2009-05-27 prof.dr hab. Zygmunt Lalak (IFT UW)"Fizyka cząstek we wczesnym Wszechświecie"-
2009-05-22 prof. Adam Sobiczewski (IPJ Hoża)"Bariery rozszczepieniowe najcięższych jąder"(0.78 MB)
2009-05-20 prof. Jacek Borysow (Michigan Tech University (USA)"Quest for the mass of neutrino or Michigan & Texas against the rest of the world"-
2009-05-13 dr Agnieszka Syntfeld-Każuch"Nowe scyntylatory w ochronie granic"(1.57 MB)
2009-05-06 dr hab. Marek Pfutzner, prof. UW"O przemianie beta 8He"(3.13 MB)
2009-04-29 Prof. Andrzej Turos (ITME/IPJ Warszawa"Mikroanaliza jądrowa staroegipskich malowideł ściennych"(8.59 MB)
2009-04-24 prof. dr hab. Marek Moszyński (IPJ Świerk)"Nowe metody detekcji w tomografii pozytonowej - projekt BioCare Unii Europejskiej"-
2009-04-17 Dr. Michael Bender (Uniwersytet w Bordeaux)"When, how and what for to go beyond the self-consistent mean-field?"-
2009-04-08 Prof. dr hab. Jacek Dobaczewski"Nowe funkcjonały gęstości do opisu własności jąder atomowych"(2.13 MB)
2009-04-01-
2009-03-25 dr inż. Renata Mikołajczak (IEA - Ośrodek Radioizotopów POLATOM Świerk)"Zastosowania radioizotopów w diagnostyce i terapii"(7.74 MB)
2009-03-18 prof.dr hab Jerzy Bartke (IFJ Kraków)"Fizyka relatywistycznych jąder i eksperyment ALICE na LHC"-
2009-03-13 prof. Krzysztof Rykaczewski (ORNL, Oak Ridge, USA)"Emisja neutronów po rozpadach beta jąder z obszaru 78Ni"(3.30 MB)
2009-03-04 prof. dr hab. Rafał Broda (IFJ Kraków)"Spektroskopia jądrowa w głęboko-nieelastycznych zderzeniach ciężkich jonów"(6.48 MB)
2009-02-25 dr hab. Zygmunt Patyk (IPJ Hoża)"Półokresy rozpadu alfa atomów obojętnych i pozbawionych elektronów"(0.99 MB)
2009-02-18 dr hab. Marek Pfutzner, prof. UW"50 lat Mapy Nuklidów z Karlsruhe - wrażenia z rocznicowej minikonferencji"(3.29 MB)
2009-01-21 mgr Joanna Czub (Akademia Świętokrzyska, Kielce)"Biologiczne oddziaływanie ciężkich jonów o niskiej energii"-
2009-01-14 prof.dr hab. Krzysztof Pachucki (IFT)"Precyzyjna spektroskopia izotopów Be+ i jądrowe promienie ładunkowe"(0.24 MB)
2009-01-09 prof.dr hab. Adam Maj (IFJ PAN Kraków)"PARIS - projekt kalorymetru gamma nowej generacji"(9.29 MB)
2008-12-19 prof.dr hab. Stefan Pokorski (IFT UW)"LHC - akcelerator wielkich oczekiwań"-
2008-12-10 mgr Michał Rafalski (IFT UW)"Zmieszanie izospinowe stanów wyrzutowanych z wyznaczników Slatera: formalizm i pierwsze zastosowania"(0.81 MB)
2008-12-03 mgr Gabriel Wlazłowski (Politechnika Warszawska)"Właściwości rozrzedzonych, silnie skorelowanych gazów fermionowych"(1.43 MB)
2008-11-26 Prof.dr hab. Krzysztof A. Meissner (IFT UW)"Nagroda Nobla 2008"(0.74 MB)
2008-11-19 prof. dr hab. Wojciech Dominik (ZCziOF IFD)"Trendy w technice i technologii detektorów promieniowania jonizujacego"(4.61 MB)
2008-11-12 mgr Maciej Zalewski (IFT UW)"Wpływ oddziaływania tensorowego na strukturę jąder atomowych"(2.15 MB)
2008-11-05 dr Jarosław Perkowski (Uniwersytet Łodzki)"Rola trójosiowości w niezachowaniu liczby kwantowej K na przykładzie K- izomeru Ce-132"(6.60 MB)
2008-10-29 prof. dr hab. Jan Królikowski (ZCziOF IFD)"LHC - akcelerator do poszukiwania fizyki poza Modelem Standardowym"(5.19 MB)
2008-10-22 dr Michał Warda (UMCS Lublin)"Emisja klastrów z ciężkich jąder jako bardzo asymetryczne rozszczepienie"(7.08 MB)
2008-10-17 prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (IEA Świerk)"Sytuacja energetyki jądrowej w Polsce "-
2008-10-08 Prof. dr hab. Jan Żylicz"O Konferencji ENAM 08 (Ryn, 7-13.09.2008 r.)"(3.05 MB)
2008-06-06 prof. dr hab. Barbara Badełek (ZCiOF, IFD)"Laboratorium Jeffersona (JLAB) w Wirginii, USA, czyli kto ma się dobrze w czasach kryzysu."-
2008-05-28 dr Adam Klimkiewicz (IF UJ Kraków)"Kolektywne wzbudzenia dipolowe w egzotycznych neutrono-nadmiarowych jądrach atomowych z obszaru masowego 132Sn, skórki neutronowe i energia symetrii"(2.43 MB)
2008-05-21 mgr Marcin Sokołowski (IPJ Świerk)"Wczesna obserwacja najjaśniejszego optycznie błysku gamma GRB080319b wykonana przez detektor "Pi of the Sky""(4.19 MB)
2008-05-14 Prof. Dr. Fritz Bosch (GSI Darmstadt, Niemcy)"Observation of non-exponential orbital electron capture decays of stored hydrogen-like ions and possible implications for the neutrino masses"(8.04 MB)
2008-05-07 Prof.dr hab. Wiktor Kurcewicz"Ustalenie granic obszaru deformacji oktupolowej jąder aktynowców"-
2008-04-30 dr Michał Kowal (IPJ)"Wpływ nieosiowości na wysokości barier rozszczepieniowych dla jąder ciężkich i superciężkich - rachunek globalny"-
2008-04-25 prof.dr hab. Paweł Haensel (Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN)"Procesy jądrowe w skorupie gwiazdy neutronowej i nowe zjawiska w astronomii rentgenowskiej"(6.65 MB)
2008-04-16 prof.dr hab. Jacek Dobaczewski (IFT)"Jądrowe funkcjonały gęstości"(6.83 MB)
2008-04-09 dr Tadeusz Kozłowski (IPJ Świerk)"Neutrina z czasów Wielkiego Wybuchu - czy istnieją i czy uda się je zmierzyć"(2.17 MB)
2008-04-02 prof. Krzysztof Rykaczewski (ORNL)"Perspektywy spektroskopii egzotycznych jąder w Oak Ridge"(3.07 MB)
2008-03-19 Prof.dr hab. Witold Nazarewicz (UT/ORNL/UW)"Projekt UNEDF: konstrukcja mikroskopowego jądrowego funkcjonału gęstości"(4.27 MB)
2008-03-12 dr Katarzyna Grzelak (ZCziOF IFD)"Neutrinowy eksperyment MINOS"(3.01 MB)
2008-03-05 Dr hab. Teresa Tymieniecka (ZCziOF UW)"Produkcja hadronów w zderzeniach elektron-proton przy energiach akceleratora HERA"(2.05 MB)
2008-02-27 mgr Justyna Marganiec (Uniwersytet Łódzki)"Gwiezdne przekroje czynne typu (n, γ) na protonowo-nadmiarowych jądrach i ich wpływ na proces p nukelosyntezy"(1.77 MB)
2008-02-20 mgr Honorata Zduńczyk"Rzutowanie na określony moment pędu - teoria i zastosowanie do opisu stanów krańcowych i pasm rotacyjnych"(0.89 MB)

Dodaj plik PDF